Rozdział VIII, MAJĄTEK I FUNDUSZE OSŁ „STRZELEC”

on .

§ 47

1.Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku ruchomego wymagają uchwały Zarządu.

2.Gdy przedmiotem uszczuplenia jest prawo własności nieruchomości lub prawo do

własnościowego lokalu, względnie prawo wieczystej dzierżawy gruntu zabudowanego  - decyzje w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie.

 

§ 48

1.Na majątek OSŁ „Strzelec”  składają się : nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.Na fundusze OSŁ „Strzelec”  składają się :

   a / dotacje,

   b / wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

   c / inne wpływy z działalności statutowej OSŁ „Strzelec” ,

   d / darowizny, zapisy.

 

 

§ 49

Zysk wypracowany na działalności gospodarczej w całości przekazywany jest na działalność statutową.

 

§50

Zabrania się:    

 

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSŁ „Strzelec”,  w stosunku do członków OSŁ „Strzelec”, członków organów lub pracowników OSŁ „Strzelec”, oraz osób, z którymi pracownicy ci pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

- przekazywania majątku OSŁ „Strzelec”,  na rzecz członków OSŁ „Strzelec”, członków organów lub pracowników OSŁ „Strzelec”, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- wykorzystywania majątku na rzecz członków OSŁ „Strzelec”, członków organów lub pracowników OSŁ „Strzelec, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu OSŁ „Strzelec”

- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie OSŁ „Strzelec”, członkowie organów lub pracownicy OSŁ „Strzelec”, oraz ich osób bliskich.

1% podatku

Zapraszamy Państwa do przekazania swojego 1% z tytułu rozliczeń PIT. Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym wypisać numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), pod którym zarejestrowany jest nasz klub.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: 1 % Podatku na organizację pożytku publicznego

 

Plan treningów

 Klinkij aby powiększyć

Materiały szkoleniowe

Nabór chłopców i dziewcząt

Otwórz ulotkę

 

Srebrna Katarzyna Szałańska

Na zakończonej 28 marca 2015 I Rundzie Pucharu Europy w greckim Maratonie, Katarzyna Szałańska zdobyła srebrny medal w kategorii łuków bloczkowych kobiet indywidualnie.

W piątek, 27 marca mikst w składzie Katarzyna Szałańska oraz Jan Wojtas, zawodnicy Strzelca Legnica zdobyli brązowy medal w kategorii mikst łuków bloczkowych. W pojedynku Kasia i Janek pokonali reprezentację Rosji, wygrywają strzałami barażowymi (po 149 punktów, 20 : 16 w barażu dla legnickiego składu).

Kontakt

OSŁ "STRZELEC"
ul. Górnicza 9 
59-220 Legnica
 
tel. 693 456 883

osl.strzelec@interia.eu

Raiffeisen Polbank 34 2340 0009 0900 2180 0000 0031

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!