Rozdział III, CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

on .

                                                           §  9

Członkowie Klubu OSŁ ’’Strzelec” dzielą się na :

1. honorowych,

2. zwyczajnych,

3. wspierających,

4. zawodników.

 

                                                            § 10

Członek honorowy

1.Członkami honorowymi są osoby fizyczne, zasłużone w rozwoju   OSŁ” Strzelec”, którym przysługują wszystkie prawa należne członkom zwyczajnym. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie OSŁ ”Strzelec” na wniosek Zarządu.

 

                                                            § 11

Członek zwyczajny OSŁ ”Strzelec”:

1.Członkami zwyczajnymi OSŁ ”Strzelec” są pełnoletnie osoby fizyczne.

2.Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia oraz podjęcia przez Zarząd OSŁ ”Strzelec” uchwały o przyjęciu.

 

                                                            § 12

Członkowie zwyczajni mają prawo :

1.Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu OSŁ ”Strzelec” z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

2.Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz  OSŁ ”Strzelec” oraz oceniać ich działalność.

3.Otrzymywać  od władz OSŁ ”Strzelec” pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.

4.Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.

 

                                                           § 13

Do obowiązków  członków  zwyczajnych należy :

1.Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz OSŁ ”Strzelec”.

2.Czynny udział w działalności  klubu.

3.Regularne opłacanie składek.

 

                                                            § 14

Członek  wspierający:

Członkami wspierającymi OSŁ ”Strzelec” mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne zainteresowane lub współdziałające w rozwoju OSŁ „Strzelec”.

Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje  na podstawie   zgłoszenia przyjętego przez Zarząd OSŁ „Strzelec”.

 

                                                            § 15

Członkowie wspierający mają prawo:

1.Zgłaszać postulaty i wnioski  wobec władz  OSŁ „Strzelec”.

2.Korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.

 

                                                            § 16

Do obowiązku członków wspierających należy:

1.Udzielanie pomocy OSŁ „Strzelec”  w realizacji jego statutowych zadań.

2.Regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy finansowej i materialnej OSŁ „Strzelec”.

3.Przestrzeganie postanowień statutu.

 

                                                           § 17

Członek zawodnik

1.Członkami zawodnikami są osoby niepełnoletnie, poniżej 16 lat,  które  mogą uczestniczyć w działalności OSŁ „Strzelec” za zgodą swych prawnych opiekunów, a młodzież  szkolna także za zgodą swych władz szkolnych i inne  osoby uprawiające czynnie sport łuczniczy.

2.Zawodnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki  członków  zwyczajnych OSŁ „Strzelec”, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zgromadzeniach OSŁ „Strzelec”.

3.Zawodnicy w wieku od 16 do 18 lat którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń  i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej czynności prawnej.

 

                                                           § 18

Członkostwo wygasa wskutek :

1.Wystąpienia  członka z OSŁ „Strzelec”  zgłoszonego na piśmie.

2.Skreślenia z listy członków OSŁ „Strzelec”  w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż  jeden rok.

3.Wykluczenia  członka z OSŁ „Strzelec”  w razie istotnego naruszenia postanowień statutu.

4.Śmierci członka OSŁ „Strzelec”.

5.Rozwiązania  OSŁ „Strzelec”.

1% podatku

Zapraszamy Państwa do przekazania swojego 1% z tytułu rozliczeń PIT. Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym wypisać numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), pod którym zarejestrowany jest nasz klub.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: 1 % Podatku na organizację pożytku publicznego

 

Plan treningów

 Klinkij aby powiększyć

Materiały szkoleniowe

Nabór chłopców i dziewcząt

Otwórz ulotkę

 

Srebrna Katarzyna Szałańska

Na zakończonej 28 marca 2015 I Rundzie Pucharu Europy w greckim Maratonie, Katarzyna Szałańska zdobyła srebrny medal w kategorii łuków bloczkowych kobiet indywidualnie.

W piątek, 27 marca mikst w składzie Katarzyna Szałańska oraz Jan Wojtas, zawodnicy Strzelca Legnica zdobyli brązowy medal w kategorii mikst łuków bloczkowych. W pojedynku Kasia i Janek pokonali reprezentację Rosji, wygrywają strzałami barażowymi (po 149 punktów, 20 : 16 w barażu dla legnickiego składu).

Kontakt

OSŁ "STRZELEC"
ul. Górnicza 9 
59-220 Legnica
 
tel. 693 456 883

osl.strzelec@interia.eu

Raiffeisen Polbank 34 2340 0009 0900 2180 0000 0031

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!